Κοινωνική ευθύνη

Θεμελιώδη αρχή της στρατηγικής μας η εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας μας.  Θέση μας είναι ότι η εταιρεία μας αποτελεί οντότητα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης της.

Θεωρούμε χρέος μας και αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.  Η εταιρική μας ευθύνη εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, την περιβαλλοντική μας ευαισθησία, την θέση μας απέναντι στους εργαζόμενους μας και το κοινωνικό σύνολο.

Προϊόντα

Μέλημα της ΚΑΛΑΣ είναι η συνεχής επιστημονική έρευνα για ποιοτικά προϊόντα που προσφέρουν στους καταναλωτές πλεονεκτήματα τα οποία συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.  Διασφαλισμένες ποιοτικά παραγωγικές διαδικασίες και μέθοδοι όπως η ιωδίωση που προλαμβάνει ασθένειες όπως η ιωδιοπενία, η ανακρυστάλλωση που δίνει απόλυτα καθαρό αλάτι, προϊόντα όπως το ΚΑΛΑΣ LIGHT και το ΚΑΛΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ που εξυπηρετούν τις ανάγκες καταναλωτών που χρειάζονται λιγότερο χλωριούχο νάτριο και, συσκευασίες που προσφέρουν ασφάλεια από τυχών επιμολύνσεις, όπως το νέο μας πώμα για τα μπουκάλια, και φιλμ ασφαλείας σε σαλάτες και μουστάρδες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων.

αλάτι ΚΑΛΑΣ

Κοινωνική Συνεισφορά

Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας εκφράζεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κυρίες σε περιοχές της περιφέρειας όπου και οι παραγωγικές μονάδες της εταιρείας.  Με χορηγίες σε ιδρύματα περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποτροφίες σε εισερχόμενους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία και όπου αλλού, η εταιρεία συνεισφέρει εκεί που χρειάζεται.

ΚΑΛΑΣ

ΚΑΛΑΣ